Vides dizains

Sēņotāji: daudzfunkcionāls parks

Sēņotāji ierosina izveidot daudzfunkcionālus parkus dzīvojamajos rajonos. Šo parku ideja ir radusies no sēņošanas tradīcijas, kas ir kopīga un pazīstama nodarbošanās visā Baltijas reģionā. Ideja par dažādu sēņu vākšanu tiek saistīta ar dažādām ārpustelpu aktivitāšu izvēlēm: fiziskās aktivitātes un pastaigas, dārzkopība, spēļu spēlēšana, socializēšanās un atpūta. Viens no projekta mērķiem ir stimulēt seniorus vairāk laika pavadīt ārpus telpām un apvienot fiziskās un sociālās aktivitātes.

Parkā ir vairākas “zonas”, apvienojot šīs aktivitātes vienā publiskā vietā. Seniori seko zilajai krāsai, bet bērni - dzeltenajai, lai saņemtu atbilstošu informāciju katrai vecuma grupai. “Aktīvā zona” stimulē kontaktu starp paaudzēm, izmantojot aktīvu ārtelpu versiju klasiskajai spēlei “Čūskas un kāpnes”. Kauliņi izvietoti dažādās vietās visa parka teritorijā (tie ievietoti kustīgā bumbiņas formas statīvā), vai arī to var virtuāli ripināt parka aplikācijā.

Konteksts: Iedzīvotāji visā pasaulē strauji noveco. PVO globālā inicatīva vecumam draudzīgajās pilsētās un kopienās ir uzskaitīt astoņas pilsētu dzīves zonas, kurās jārisina problēmas. Viena no tām ir “Āra telpas un ēkas”. Senioriem draudzīgas pilsētas pielāgo savas ārtelpas un iekštelpas, tā lai uzturētu un uzlabotu senioru dzīves kvalitāti, neietekmējot viņu mobilitāti, neatkarību un veselību. Tas ietver pieejamas, drošas, iekļaujošas, patīkamas un tīras sabiedriskās vietas, telpas un pakalpojumus. Tiek piedāvāti un pārbaudīti jauni risinājumi, cenšoties iesaistīt un iedrošināt valsts iestādes un ražošanas uzņēmumus.

Lejupielādēt šo projektu/dokumentu no BaltSe@nioR Virtuālās bibliotēkas (nepieciešama reģistrēšanās)

Dalībnieki un partneri
Ralfs Čiekurs (LMA), Līva Graubiņa (LMA), Līva Elza Harkeviča (LMA), Eryka Tyma (UP Poznań), Mariia Zalieva (ITMO), Saues pašvaldība Igaunijā
Laika periods
2019.
Statuss
Pabeigts
Lietošana
CC BY-NC-ND 4.0
Atbalstu nodrošina