Vides dizains

Boomers: daudzfunkcionālas pieturas

Boomers ierosina daudzfunkcionālas un mājīgas āra telpas saziņai un fiziskām aktivitātēm. Ideja par šīm telpām ir iegūta no autobusu pieturām. Autobusu pieturas var uzskatīt par pilsētas tipoloģiju. Tās ir senioriem plaši pazīstamas telpas, jo tās ir integrētas ikdienas dzīvē. Neatkarīgi no to funkcijām saistībā ar mobilitāti, autobusu pieturas ir arī nelielas sociālas telpas, kurās cilvēki satiekas un pavada laiku.

Boomers ierosina šādas daudzfunkcionālas pieturas izveidot dzīvojamajos rajonos, īpaši  rajonos, kuros atrodas pansionāti vai dzīvo seniori. Seniori var izmantot un izbaudīt šo telpu, lai socializētos, spēlētu spēles, lasītu vai apmainītos ar grāmatām un veiktu fiziskas aktivitātes, piemēram, stiepšanās vingrinājumus un līdzsvara treniņus. Viens no projekta mērķiem ir stimulēt seniorus vairāk laika pavadīt ārpus telpām, apvienojot fiziskās un sociālās aktivitātes.

Šī koncepcija tika izstrādāta Saue pašvaldībai Igaunijas ziemeļrietumos. Ierosinātā atrašanās vieta bija Tula iela 7, kur atrodas vietējais pansionāts.

Konteksts: Iedzīvotāji visā pasaulē strauji noveco. PVO globālā inicatīva vecumam draudzīgajās pilsētās un kopienās ir uzskaitīt astoņas pilsētu dzīves zonas, kurās jārisina problēmas. Viena no tām ir “Āra telpas un ēkas”. Senioriem draudzīgas pilsētas pielāgo savas ārtelpas un iekštelpas, tā lai uzturētu un uzlabotu senioru dzīves kvalitāti, neietekmējot viņu mobilitāti, neatkarību un veselību. Tas ietver pieejamas, drošas, iekļaujošas, patīkamas un tīras sabiedriskās vietas, telpas un pakalpojumus. Tiek piedāvāti un pārbaudīti jauni risinājumi, cenšoties iesaistīt un iedrošināt valsts iestādes un ražošanas uzņēmumus.

Lejupielādēt šo projektu/dokumentu no BaltSe@nioR Virtuālās bibliotēkas (nepieciešama reģistrēšanās)

Dalībnieki un partneri
Beatrise Lasmane (LMA), Aija Bormane (LMA), Toms Voronko (LMA), Kate Vilsone (LMA), Olga Teslia (ITMO), Saues pašvaldība Igaunijā
Laika periods
2019.
Statuss
Pabeigts
Lietošana
CC BY-NC-ND 4.0
Atbalstu nodrošina