Vides dizains

Scale Me: modulāras jaukta lietojuma telpas

Scale Me piedāvā novatorisku modulāru sistēmu, lai attīstītu jaukta tipa ārtelpas, kas ļautu elastīgi apvienot dažādas aktivitātes, ieskaitot fiziskās aktivitātes un pilsētas mikrodārzkopību. Projekta mērķis ir stimulēt seniorus vairāk laika pavadīt ārpus telpām un iesaistīties fiziskās un sociālās aktivitātēs. Scale Me mērķis ir piedāvāt ilgtspējīgas telpas ikdienas lietošanai, kas ir pieejamas, veselīgas, pievilcīgas, drošas un uzturēšanai draudzīgas.

Šis koncepts tika izstrādāta Saue pašvaldībai Igaunijas ziemeļrietumos. Ierosinātās vietas bija Saue centrālais parks vai Koondise iela.

Konteksts: Iedzīvotāji visā pasaulē strauji noveco. PVO globālā inicatīva vecumam draudzīgajās pilsētās un kopienās ir uzskaitīt astoņas pilsētu dzīves zonas, kurās jārisina problēmas. Viena no tām ir “Āra telpas un ēkas”. Senioriem draudzīgas pilsētas pielāgo savas ārtelpas un iekštelpas, tā lai uzturētu un uzlabotu senioru dzīves kvalitāti, neietekmējot viņu mobilitāti, neatkarību un veselību. Tas ietver pieejamas, drošas, iekļaujošas, patīkamas un tīras sabiedriskās vietas, telpas un pakalpojumus. Tiek piedāvāti un pārbaudīti jauni risinājumi, cenšoties iesaistīt un iedrošināt valsts iestādes un ražošanas uzņēmumus.

Lejupielādēt šo projektu/dokumentu no BaltSe@nioR Virtuālās bibliotēkas (nepieciešama reģistrēšanās)

Dalībnieki un partneri
Olga Antipenko (LMA), Alise Klimkane (LMA), Julija Pereca Pagrode (LMA), Elizaveta Litvinova (ITMO), Ekaterina Rodionova (ITMO), Lubna Al Sammak (TUM), Saues pašvaldība Igaunijā
Laika periods
2019.
Statuss
Pabeigts
Lietošana
CC BY-NC-ND 4.0
Atbalstu nodrošina