Pētniecības metodes

Pētījumi par lietotāja pieredzi

Attīstot produktus un pakalpojumus, izpratne par lietotāja pieredzi spēlē izšķirošu lomu. Šādu pētījumu mērķis ir izprast un skaidrot lietotāju uzvedību, lai labāk saprastu konkrēta pakalpojuma vai produkta esošo un potenciālo lietotāju vajadzības, ekspektācijas, vēlmes un vērtības. Lietotāju pieredzes pētījumos galvenais uzsvars var būt uz konkrētiem jautājumiem vai situācijām, piemēram mijiedarbību starp cilvēkiem vai starp cilvēku un vidi. Tikpat labi var tikt izmantota arī holistiska pieeja lietotāja ceļa kartēšanai, iesaistot praktiskas, kognitīvas un emocionālas pieredzes. Pētot lietotāju pieredzes, var tikt izmantota virkne metožu un rīku no dažādām jomām.

Lejupielādēt šo projektu/dokumentu no BaltSe@nioR Virtuālās bibliotēkas (nepieciešama reģistrēšanās)

Dalībnieki un partneri
LMA, TalTech, UP Poznań
Laika periods
2018.
Statuss
Pabeigts
Lietošana
CC BY-NC-ND 4.0
Atbalstu nodrošina