Pētniecības metodes

Ēnošana

Ēnošana ir kvalitatīvā pētījumu metode, kas balstās uz strukturētu novērojumu. Tās galvenais mērķis ir gūt padziļinātu izpratni par personas uzvedību konkrētā lomā (lietotājs, klients, pircējs, pakalpojumu piedāvātājs, vadītājs, darbinieks, u.c.) un noteiktā kontekstā (attiecinot pret vidi, situāciju, produktu, pakalpojumu, u.c.). Parasti pētnieks seko indivīdam noteiktā laika posmā, apkopojot lauka piezīmes (rakstiski, fotogrāfijās vai audio – video ierakstos), kuras pēc analīzes atspoguļo uzvedības modeļus, motivācijas, pieredzes un mijiedarbību.

Pētnieki izmanto ēnošanu kā veidu sevis iegremdēšanai reālās dzīves situācijās, lai saglabātu iespēju no pirmavota fiksēt tās pieredzes, kuras cilvēks dara, nevis saka, ka dara, piemēram, aptaujā. Izmantojot ēnošanu pētniekam uzmanīgi jāapsver savas klātbūtnes iespaids, kas var radīt t.s. “novērotāja efektu” — izmaiņas cilvēka uzvedībā, kuras rada apziņa par to, ka viņš tiek pētīts.

Lejupielādēt šo projektu/dokumentu no BaltSe@nioR Virtuālās bibliotēkas (nepieciešama reģistrēšanās)

Dalībnieki un partneri
LMA, TalTech, UP Poznań
Laika periods
2017.
Statuss
Pabeigts
Lietošana
CC BY-NC-ND 4.0
Atbalstu nodrošina