Uzruna

Sociālā dizaina moduļa ietvaros LMA Funkcionālā dizaina maģistrantūras studentes Madara un Linda kopā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību un jauniešiem un senioriem ar dzirdes traucējumiem (kopā vairāk kā 60 iesaistītajiem), izstrādājušas digitālās mobilās lietotnes piedāvājumu ērtākas pirmās saziņas veicināšanai starp nedzirdīgiem un dzirdīgiem cilvēkiem.

Komunikācijas barjeras dēļ, abas — dzirdīgo un nedzirdīgo sabiedrības kopienas, ir nošķirtas un abpusēji stigmatizētas. “Uzruna” ir tilts pirmajiem soļiem abu pušu saziņā. Lietotne ļauj nedzirdīgam cilvēkam izvēlēties situācijai atbilstošas frāzes (vai uzrakstīt tās pašam) un audiāli atskaņot. Pretēji dzirdīgā runa tiek ierakstīta un pārveidota gramatiski pareizā izlasāmā formā. Tas ļauj vienam otru labāk saprast un vienlaikus nedzirdīgajiem praktizēt pareizu latviešu valodu (nedzirdīgo dzimtā valoda ir zīmju valoda), tādējādi palīdzot plašākas informācijas telpas uztveramībā un piekļuvē. “Uzruna” dizaina piedāvājums balstīts nedzirdīgo cilvēku pazīstamos ikdienas izaicinājumos un pieredzēs (digitālās ierīces, biežs emodži ikonu lietojums, tehnoloģijas un sociālās lietotnes), domājot par maksimāli ērtu rīka lietošanas pieredzi.

“Uzruna” attīstības scenārijs nākotnē paredz sadarbību ar Tilde, rīku papildinot ar balss intonācijas atpazīšanas un piešķiršanas funkciju.

Skatīt “Uzruna” publikāciju

Dalībnieki un partneri
Madara Salma (LMA), Linda Rubene (LMA), Latvijas Nedzirdīgo savienība
Laika periods
2020.
Statuss
Pabeigts
Lietošana
CC BY-NC-ND 4.0
Atbalstu nodrošina