Plānotājs jēgpilnām aktivitātēm

Ko tu šodien gribētu darīt? Tā kā atbalsta personas bieži vien nezina, kā nodrošināt jēgpilnas ikdienas aktivitātes personām, kurām ir nozīmīgas speciālās vajadzības, tas var radīt nopietnas mentālās veselības un pat uzvedības problēmas — agresiju pret citiem, ka arī autoagresiju.

Plānotājs jēgpilnām aktivitātēm var palīdzēt veidot drošu un attīstošu vidi ģimenēm, kurās aug bērni ar nozīmīgu autismu, UDHD, personām, kuras ir paliatīvajā aprūpē, senioriem ar demenci un citiem.

Vecāki, kuru ģimenēs aug bērni ar speciālām vajadzībām, ir šo studiju darbu jau pilnveidojuši un ir izveidots sociālais uzņēmums, kurš piedāvās šādus individualizētus aktivitāšu plānotājus personām ar nozīmīgām speciālām vajadzībām.

Dalībnieki un partneri
Līga Bērziņa (LMA), Latvijas Autisma apvienība
Laika periods
2020.
Statuss
Pabeigts
Lietošana
CC BY-NC-ND 4.0
Atbalstu nodrošina