Tiešsaiste ir

Tiešsaistes vide ir kļuvusi par arvien aktuālāku jautājumu ikvienam globālās pandēmijas (Covid-19) laikā šogad. Sava sociālā dizaina projekta ietvaros, mēs sadarbojāmies ar Jūrmalas Valsts ģimnāziju, lai kopīgi dizainētu un izstrādātu skolotājiem paredzētu tiešsaistes rokasgrāmatu, kas ir izmantojama tiešsaistes stundu plānošanā un veidošanā. Mūsu projekta izpētes posmā secinājām, ka gan skolēniem, gan skolotājiem ir grūtības pielāgoties tiešsaistes mācību videi. Skolotājiem trūkst zināšanu par to, kā padarīt tiešsaistes stundas skolēniem atraktīvas. Savukārt, skolēniem ir grūti noturēt uzmanību, un viņi vēlas interaktīvāku, intriģējošāku un saistošāku pieeju tiešsaistes nodarbībām. Rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt skolotājiem izveidot aicinošu, atraktīvu un efektīvu tiešsaistes vidi. Rokasgrāmatā esošie principi ir pārbaudīti reālās tiešsaistes stundās gan ar skolotājiem, gan skolēniem.

Skatīt “Tiešsaiste ir” publikāciju

Dalībnieki un partneri
Monta Kate Zviedre (LMA), Alise Jēkabsone (LMA), Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Laika periods
2020.
Statuss
Pabeigts
Lietošana
CC BY-NC-ND 4.0
Atbalstu nodrošina