Komunikācijas dizains

Studenti par senioriem

Šajā dokumentā atspoguļotais projekts pamatā paredzēts jaunākajām paaudzēm, kas vēl iegūst izglītību, piedāvājot strukturētu pieeju tēmas par sabiedrības novecošanos iekļaušanai universitāšu mācību saturā, izpētes un projektu veicināšanai, apziņas veidošanai un studentu apgādāšanai ar informāciju un datiem par senioru segmentu, viņu dzīvesveida īpatnībām un vajadzībām. Šis dokuments stāsta par projektu “Studenti senioriem”, kas domāts augstākās izglītības iestādēm Rīgā, Latvijā.

Lejupielādēt šo projektu/dokumentu no BaltSe@nioR Virtuālās bibliotēkas (nepieciešama reģistrēšanās)

Dalībnieki un partneri
Daila Sloka (LMA), Linda Justa (LMA), Laura Pogule (BA), Rūta Bitēna (BA)
Laika periods
2017.
Statuss
Pabeigts
Lietošana
CC BY-NC-ND 4.0
Atbalstu nodrošina