Komunikācijas dizains

Seniors are the new black

Daudziem uzņēmumiem un organizācijām nav vienkārši uzzināt par senioru vajadzībām un vēlmēm. Līdz ar to izaicinājums ir arī saprast veidus, kā apkalpot vai sākt apkalpot gados vecākus iedzīvotājus, klientus un pircējus kā augošu segmentu.

Šajā dokumentā atspoguļotā projekta mērķis ir informēt un veicināt nozares iesaisti tēmā par sabiedrības novecošanos Eiropā, kā arī iedrošināt profesionāļus radīt uzņēmumus, kuru mērķis ir apkalpot cilvēkus gados. Tajā tiek piedāvāta digitāla platforma, kurā dizaineri, ražotāji un uzņēmēji no visas Eiropas var sazināties un kopā radīt jaunus, senioriem paredzētus produktus. Tajā pašā laikā viņi tiek iepazīstināti ar tēmu par sabiedrības novecošanos un jauniem aspektiem par senioriem kā mērķauditoriju. Šis dokuments stāsta par projektu “Seniors are the new black” — platformu dizaineriem, ražotājiem un uzņēmējiem.

Lejupielādēt šo projektu/dokumentu no BaltSe@nioR Virtuālās bibliotēkas (nepieciešama reģistrēšanās)

Dalībnieki un partneri
Linda Indriksone (LMA), Rūta Jumīte (LMA), Megija Jurevica (LMA), Valters Cakss (BA)
Laika periods
2017.
Statuss
Pabeigts
Lietošana
CC BY-NC-ND 4.0
Atbalstu nodrošina