Komunikācijas dizains

Sieviete un Darbs

Informācijas vietne “Sieviete un Darbs” tapusi sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura studiju programmas grafiskā dizaina studenti Rūtu Jumīti profesores Barbaras Ābeles vadībā. Tā veidota kā atbildes reakcija uz izaicinājumiem, ar kuriem sievietes sastopas savās attiecībās ar darba dzīvi. Informācijas dizaina rīka mērķis ir palīdzēt sievietēm pilnveidot zināšanas par nodarbinātību, uzņēmējdarbību, nodokļu veidiem un nomaksas jautājumiem, kā arī iedrošināt sievietes būt drosmīgām attiecībās ar darbu.

Konteksts

Kaut arī pagājuši 127 gadi, kopš sievietēm piešķirtas tiesības balsot un strādāt vīriešiem līdzvērtīgu darbu, sievietes atalgojums joprojām ir zemāks (Latvijā vidēji par 17%) un ir saglabājusies liela daļa veco izaicinājumu, kuriem klāt nākuši jauni, piemēram, sabiedrības novecošanās — sievietes dzīvo apmēram 10 gadus ilgāk, kā vīrieši, un vecumā virs 65gadiem sievietes ir divas reizes vairāk, kā vīriešu. Puse no šīm sievietēm ir atraitnes. No vienas puses sievietes dzīves laikā izdzīvo dažādas lomas — meita, sieva, māte, vecmāmiņa, vedekla, šķirtene, atraitne utt. Šīs lomas saistās ar noteiktiem pienākumiem un atbildībām — dzemdības, rūpes par bērniem (gan saviem, gan nereti arī dzīvesbiedra bērniem), viņu skolas, studiju, laulību dzīvi, vēlāk rūpes par mazbērniem. Šos pienākumus nereti vienlaicīgi jāsavieno ar rūpēm par vecākiem — gan saviem, gan vīra, viņu veselības problēmām, aprūpi un diemžēl arī apbedīšanu.

No otras puses, mūsdienās sievietēm nākas sastapties ar jauniem izaicinājumiem — nereģistrētas partnerattiecības; vairākas laulības un attiecības; viendzimuma attiecības; izvēle dzīvot bez partnera; vairāki izaicinājumi arī saistās ar lēmumiem par bērna ienākšanu ģimenē — šobrīd liela daļa sieviešu plāno grūtniecību reproduktīvā vecuma nogalē, kad jau nostiprinājusies karjera; dažādu apstākļu dēļ tiek pieņemts lēmums bērnu adoptēt vai pieņemt bērnu audžuģimenē; mūsdienās sievietes jūt spiedienu situācijās, kad izvēlas nebūt māte, un iespējamas vēl daudzas citas situācijas. Visbeidzot jaunākais izaicinājums, ar kuru sievietes sastopas attiecībās ar darbu — Covid-19 pandēmija, kuras laikā attālinātā darba režīmā viņai jāspēj sekot līdzi bērnu attālinātajam mācību procesam un parūpēties par pusdienām ģimenei. Vai atliek arī laiks arī sev?

Izaicinājums = 20+13

Pētījumu dati rāda, ka 40% sieviešu Latvijā vēlētos uzsākt uzņēmējdarbību, bet tikai 14% no Latvijas sievietēm ir uzņēmējas. Kāpēc tā? Latvijā visa oficiālā informācija par darbu, piemēram, nodarbinātības veidi, uzņēmējdarbības uzsākšana un veidi, nodokļu veidi un to piemērošana, pieejamie pabalsti, tādi kā maternitātes, bērnu kopšanas, invaliditātes, pensijas un citi, atrodama 20 likumdošanas aktos un 13 publisko institūciju, kuras koordinē un uzrauga šo likumu ieviešanu, mājas lapās. Šīs institūcijas informē, konsultē un mēdz arī sodīt, piemēram, par nodokļu nomaksas kavējumu. Visa informācija rakstīta sarežģītā, birokrātiskā valodā, kura bieži nav izprotama bez juridiskās izglītības.

Dizaina risinājums

Kur slēpjas dizaina aspekts? Birokrātiskā un grūti izprotamā informācija ar informācijas dizaina metodēm padarīta saprotama mērķauditorijai un, izmantojot grafiskā un UX dizaina metodes sastrukturēta un “iepakota” 10 dažādām sievietēm dažādās dzīves situācijās — studentēm, māmiņām, re-emigrantēm, bezdarbniecēm, sievietēm, kuras vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, pensionārēm, sievietēm ar invaliditāti un citām. Katrai no viņām noteiktā dzīves posmā ir savas vajadzības — vienai tas ir jauns darbs vai pirmie soļi uzņēmējdarbībā, citai tas ir pirmais darbs, vēl cita atgriežas Latvijas darba tirgū pēc dzīves ārpus Latvijas.

Informācijas vietne “Sieviete un Darbs” 2018./2019.gadā tika inkubēta Radošās industrijas inkubatora pirmsinkubācijas programmā, pētot un analizējot vietnes biznesa potenciālu. Secinājums no dalības programmā: vietnei piemīt biznesa potenciāls, taču tā tomēr ir publiskā sektora, likumu veidotāju atbildība, lai vieglajā valodā dizainētā informācija būtu pieejama bez maksas. Informācijas vietnes ideja un prototips tika prezentēts augstiem Labklājības ministrijas un VID ierēdņiem. Tā tika uzņemta ar izpratni, tomēr būtiska problēma ir institūciju vienotā sadarbībā šī jautājuma risināšanā un arī finansēšanā.

Informācijas vietne “Sieviete un Darbs” 2019.gadā vairāk, kā 100 dizaina pieteikumu konkurencē iekļuva Latvijas Dizaina gada balvas finālā un ieguva Accenture atzinību “Labākais digitālais dizains 2019”.

2020.gadā informācijas vietne “Sieviete un Darbs” saņēma ļoti augstu novērtējumu starptautiskajā informācijas dizaina balvā IIID Awards 2020 — Žūrijas balvu un Zelta godalgu studentu kategorijā.

Vietnes prototips joprojām ir testēšanas režīmā, un joprojām tiek saņemti atzinīgi vārdi un ieteikumi vietnes uzlabošanai.

2021.gadā Vineta tika uzņemta profesionālās doktorantūra studiju programmā, kurā turpināsies darbs dizaina pētniecībā un dizaina risinājuma attīstībā.

Saite uz informācijas vietnes prototipu. Saite uz video.

Dalībnieki un partneri
Vineta Kreigere (LMA)
Laika periods
2020.
Statuss
Pabeigts
Lietošana
© LMA, dalībnieki un partneri
Atbalstu nodrošina

Fantastic! Problem identified well and great approach in its solution. Very clear. The design is there, now decision makers need to act on this data.
IIID Awards 2020 (Žūrijas balvu un Zelta godalgu studentu kategorijā)