Sociālais dizains

Audz: kopienas dārzs

Diplomdarbs “Kopienas dārzs _audz_” tapis sadarbībā ar LMA pasniedzēju Lieni Jākobsoni un ir uz līdzdarbošanās principu balstīts sociālā, universālā un pieredzes dizaina projekts — sabiedrībai. Dārzs nav tikai platība, kurā audzēt dārzeņus, bet gan vieta, kur radīt izpratni par cilvēka, dabas un laika sinerģiju. Projekta “_audz_” ideja ir savest kopā pilsētas iedzīvotājus un attīstīt dārzkopību pilsētas kontekstā. Tādejādi dalīties un gūt zināšanas, vairojot sapratni par ēdiena izcelsmi, kā arī aktualizējot veselīga dzīvesveida un ilgtspējīga dzīvesstila kustību.

Minhenes Universālā dizaina institūta (Institute of Universal Design) organizētā starptautiskā izstādē un konkursā “Universal Design Competition 2020” Noras darbs saņēma Universālā Dizaina ekspertu balvu, starptautiskā Informācijas Dizaina institūta Austrijā (International Institute for Information Design, IIID) organizētajā informācijas dizaina balvas konkursā IIID Award 2020 Noras maģistra darbs saņēma atzinību. Savukārt IAUD Starptautiskā dizaina balvas (Japānā) kategorijā “Publiskās telpas dizains” šis darbs saņēma Sudraba balvu.

Dalībnieki un partneri
Nora Gavare (LMA)
Laika periods
2020.
Statuss
Pabeigts
Lietošana
© LMA, dalībnieki un partneri
Atbalstu nodrošina

A well-realized, inclusive community social project, and an all-round universal and sustainable idea from an enthusiastic and empathic young designer.
Jury IAUD International Design Awards 2020 (Silver Award)