Uzņēmuma rokasgrāmata

Rīgas krēslu fabrika: dizaina risinājumi skatītāju krēsliem sabiedriskās ēkās

Mēbeļu ražotājiem un citiem uzņēmumiem produktu attīstīšanas jomā ir jāņem vērā izaicinājumi un iespējas, ko rada novecojoša sabiedrība. Lai pielāgotos, viens no risinājumiem ir attīstīt jaunas dizaina un biznesa stratēģijas, kuras balstās izpētē, kas palīdz noteikt šī segmenta vajadzības un vēlmes attiecībā pret uzņēmuma produktiem, klientu pakalpojumiem, zīmološanu un komunikāciju kā šobrīd, tā arī nākotnē.

Šajā dokumentā redzama rokasgrāmata, kas sagatavota Latvijā bāzētam un godalgotam mēbeļu ražotājam — Rīgas krēslu fabrikai. Tā ļauj tuvāk aplūkot nākotnes apmeklētāju vajadzības tādām liela mēroga publiskajām būvēm, kā teātri, koncertzāles, konferenču norises vietas, bibliotēkas un izglītības iestādes, kā šo vajadzību radītos izaicinājumus skatītāju sēdvietu plānošanā un dizainā radīšanā. Šīs rokasgrāmatas mērķis ir atbalstīt Rīgas krēslu fabriku, tās klientus un partnerus lietotājam draudzīgas vides radīšanā, ņemot vērā novecojošu mērķauditoriju vajadzības un vēlmes.

Lejupielādēt šo projektu/dokumentu no BaltSe@nioR Virtuālās bibliotēkas (nepieciešama reģistrēšanās)

Dalībnieki un partneri
Rīgas krēslu fabrika, Nora Gavare (LMA), Aiga Beinaroviča (LMA), Vineta Kreigere (LMA), Ilgar Akbarov (TalTech), Eryka Tyma (UP Poznań)
Laika periods
2017.
Statuss
Pabeigts
Lietošana
CC BY-NC-ND 4.0
Atbalstu nodrošina